Sportskyttar

För dig som vill börja med skytte

Är du aktiv skytt med egna licenser som vill börja skjuta i någon av klubbarna som hyr tid hos FMJ.
Flera av klubbarna håller även nybörjarkurser och IPSC utbildning. För att kunna gå en nybörjarkurs behöver ni ställa er i kö, gå ett första steg i en introkurs och självklart vara ostraffad.
Utdrag ur belastningregister hos Polisen skall överlämnas vid start i ett obrutet kuvert.

Kontakta oss på info@fmjskytte.se