All-in

9 995 kr / per person

200 Skott Glock 9mm
100 Skott AR-15 .223
50 Skott Magnum
5 Skott Sniper .308


Paketet inkluderar
– All nödvändig utrustning
– Professionell instruktör
– Säkerhetsgenomgång
– Skjuta riktiga vapen
– Försäkring


Hela upplevelsen tar cirka 90 minuter
Vänligen observera att urval av vapen kan variera, dock med likvärdiga vapen.