- Välkommen till FMJ Skytte i Stockholm

Allmänna villkor
FMJ Shooting Range

1. Allmänt: FMJ Shooting Range AB, Fabriksvägen 8, 17148 Solna org.nr 559143-9335 tillhandahåller upplevelsen och sporten ”Skytte” vilket innebär att människor kan prova på att skjuta ex. pistol, revolver eller annat vapen. Den som köper en upplevelse eller sportskyttepaket benämns nedan som Kund.

2. Försäkring: Samtliga Kunder som köper upplevelse hos FMJ Shooting Range kommer att vara försäkrade för olycksfall utan extra kostnad vid eventuella skador, förluster eller andra olägenheter som uppkommer i samband med själva upplevelsen.

3. Restriktioner och andra begränsningar: På www.fmjskytte.se anges vilka begränsningar och villkor som finns för upplevelsen hos FMJ Shooting Range.

Vid osäkerhet kring dessa villkor ombeds Kund att kontakta FMJ Shooting Range för mer information. FMJ Shooting Range vill även uppmärksamma Kund på att angiven tidsåtgång för respektive upplevelse skall ses som en uppskattning.

4. FMJ Shooting Range levererar presentkort till sina upplevelser. Köp av presentkort kan vid köptillfället, eller vid senare tillfälle, bokas in genom bokningssystemet Boka Direkt
på www.fmjskytte.se.

5. På presentkort anges en giltighetstid om 12 månader från inköpsdag. Kund måste boka en tid inom presentkortets giltighetstid. I de fall Kund inte har bokat in sig inom presentkortets giltighetstid anses det förbrukat. Stora grupper omfattas inte av återköpsgaranti.

6. Bokad tid är bindande men kan ombokas.

Avbokning och ombokning av bokad tid kan för privatperson ske senast 72h före utsatt bokad tid. För det fall Kund har drabbats av sjukdom godtages läkarintyg för ombokning av tid.
För grupper över 10 personer och företag gäller avbokning och ombokning minst 14 dagar före bokad tid.

7. Ångerrätt: Om privatkund vill låta köpet som skett via FMJ Shooting Range återgå och upplevelsen inte redan har bokats är återgång möjlig inom 14 arbetsdagar från datumet då köpet genomfördes. Om köpet har gjorts via en av FMJ Shooting Range auktoriserad återförsäljare skall Kund vända sig till återförsäljaren för retur av vara och återbetalning. Auktoriserade återförsäljare presenteras på FMJ Shooting Ranges hemsida www.fmjskytte.se.

För större grupper och företagskund gäller avbokningsregler i punkt 6.

8. Reklamation och ansvar: FMJ Shooting Range ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Kund. Eventuell reklamation skickas till FMJ Shooting Range
på info@fmjskytte.se

9. Förlorat eller stulet presentkort: I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste Kunden kontakta FMJ Shooting Range omgående. Kunden erhåller ett nytt presentkort om Kunden kan hittas i FMJ Shooting Range register eller på annat sätt styrka sitt köp. En administrativ avgift på 150 kronor tillkommer.

10. Speciella erbjudanden: FMJ Shooting Range kan med kort varsel erbjuda tillfälliga erbjudanden till speciella priser, så kallade ”sista minuten erbjudanden”. För ”sista minuten-erbjudanden” gäller särskilda villkor vilka framgår vid tiden för varje ”sista minuten-erbjudande”.

11. Force Majeure: FMJ Shooting Range är vidare befriat från ansvar gentemot Kunden om FMJ

Shooting Range förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför FMJ Shooting Range kontroll eller förmåga som FMJ Shooting Range inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder FMJ Shooting Range inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om FMJ Shooting Range förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

12. Ändringar: FMJ Shooting Range äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighetskrav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på www.fmjskytte.se
Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

13. Policy personuppgifter: När Kund lägger sin beställning hos FMJ Shooting Range uppges personuppgifter. I samband med Kundens beställning godkänner Kunden att FMJ Shooting Range lagrar och använder Kundens uppgifter i FMJ Shooting Range verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot Kunden. Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som FMJ Shooting Range har registrerat om Kunden. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall info@fmjskytte.se.
FMJ Shooting Range skickar inte några personuppgifter till tredje part om så inte krävs enligt lag, föreläggande eller annan myndighetsåtgärd.

14. FMJ Shooting Range bekräftar köp via e-post från Boka Direkt eller direkt från FMJ till Kunden.

15. Kortinformation: När du handlar hos FMJ Shooting Range behandlas betalningen av Klarna som är en säker elektronisk betalningslösning för Faktura, Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. På vår anläggning i Solna använder vi oss av Swish samt Bambora för kortbetalningar.

16. Cookies: En förutsättning för att kunna använda FMJ Shooting Range webbplats är att du accepterar användandet av sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina beställningar på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när du loggar ut ur tjänsten eller stänger din webbläsare. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

17. Skyddad information: För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har FMJ Shooting Range, tillsammans med leverantörer, implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande säkerhetsrutiner för att skydda informationen som vi samlar in online. Vi skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och -rutiner, som t.ex. Secure Sockets Layer (SSL), och vi utvärderar ständigt ny teknik som är avsedd att skydda information. FMJ Shooting Range medarbetare är utbildade för att förstå och följa dessa rutiner för behandling av uppgifter, och vi informerar alla anställda om våra sekretessavtal, -rutiner och -riktlinjer.

18. Kortinformation: När du handlar hos FMJ Shooting Range behandlas betalningen av Klarna som är en säker elektronisk betalningslösning för Faktura, Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Detta betyder att du tryggt och säkert kan göra din kortbetalning på FMJ Shooting Range hemsida.På vår anläggning i Solna använder vi oss av Bambora som betallösning och uppfyller därigenom vid varje tillfälle erforderliga kraven för betallösningar.

19. Samtliga priser på hemsidan visas i SEK (Svenska Kronor) men benämns ibland ”Kr”. Momssats skiljer sig på olika produkter, för skjutning och presentkort gäller 6% moms, alla andra produkter gäller 25% moms.