- Välkommen till FMJ Skytte i Stockholm

Heat

Hostile Environment Awareness Training (HEAT)

Beskrivning
Ett företag eller en myndighet kan ha medarbetare som genomför arbetsuppdrag utomlands, detta kan vara kopplat till olika typer av besök, affärsmöten, samarbeten, mässor eller andra resor som behöver göras i tjänsten. Som arbetsgivare har man ett arbetsmiljöansvar för sin personal även på resa utomlands, genom att utbilda och informera sina medarbetare i resesäkerhet kan arbetsgivaren skapa förutsättningar för en så trygg arbetsmiljö som möjligt.

Utbildningen som erbjuds bygger på både teoretiska och praktiska genomföranden. Utbildningen är lärarledd  med instruktörer och utbildare från FMJ som alla tidigare jobbat i hög och medel riskmiljöer samt har goda erfarenheter av att utbilda individer i HEAT. Utbildningen genomförs i FMJ´s moderna inomhus lokaler i Solna, 5min från centrala Stockholm, med utrymme för utomhus scenarion och övningar. Allt utbildningsmaterial uppdateras och anpassas utefter relevanta hotbilder och lägesbilder som finns kopplat till de länder som företaget, myndigheten ska resa till. I FMJ´s lokaler använder vi oss av realistiska iscensatta miljöer, figuranter, fordon, material och rekvisita för att ge deltagarna en så upplevelsebaserad utbildning som möjligt. FMJ har också möjlighet att förse deltagarna med fika, lunch och middag om så önskas, med möjlighet till specialkost och andra behov. Utbildningen är uppdelad i två olika typer, en medelrisk utbildning och en högrisk. Detta är kopplat till vilken typ av miljö dina medarbetare ska arbetare och befinna sig i.    

Målet med utbildningen är att deltagarna ska på ett kontrollerat och pedagogiskt sätt få bekanta sig med olika typer av risksituationer som man kan utsättas för, att få ökad kännedom och kunskap om dessa risker, aktivt få pröva på och lära sig hantera och förebygga dessa. Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara kapabla och trygga med att förebygga, minska och hantera de olika riskerna och situationer de kan hamna i.

För bokningar och offert kontakta oss på info@fmjskytte.se

Fältsäkerhetsutbildning

Medelrisk 3 dagar: 30% teori 30% träning 40% scenario & övning

Högrisk 5 dagar: 30% teori 30% träning 40% scenario & övning

Utbildningen kan ske i grupper om ca 15-20 personer där man jobbar på olika täter, enskilda övningar som varvas med gruppövningar och större helhets moment.  All utbildning sker i FMJ´s lokaler som är utformade för just dessa typer av utbildningar. FMJ ansvarar för att uppfylla alla de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. All utbildning sker på ett vedertaget och beprövat sätt och tillsammans med kund genomförs på ett trygg och säkert sätt för alla inblandade.

Innehåll och upplägget i utbildningen bygger på den internationella standard som finns för HEAT. Fördelningen mellan teoretiska genomgångar och praktiska moment och övningar är jämt fördelat.


Nedan följer ett urval av som ingår:
Medelrisk   

 • Säkerhetsanalys (hot och riskbedömning)
 • Omvärldsbevakning och lägesbild
 • Åtgärder för att öka den egna säkerheten (flygplatser, hotell, transport, möten och event)
 • Åtgärder vid kriminalitet (personrån, inbrott, stöld,) säkra sitt hotell och bostad
 • Åtgärder vid social oro, demonstrationer och upplopp, hur ska man agera och indikationer
 • Stress och konflikthantering (icke våld) läsa och förstå situationer och individer
 • Brand och brandsläckning
 • Första hjälpen ABC (akutsjukvård, HLR, AED, stoppa blödning)
 • Social media
 • Informations säkerhet
 • Trafikolyckor
 • Satellittelefon / kommunikation  
 • Fordon och transportsäkerhet (vad ska vi tänka på, hur ska vi göra)
 • Åtgärder vid pågående dödligt våld (lås in lås ut)

Högrisk tillägg på innehåll

 • Vapenverkan
 • Kidnappning / överlevnadsstrategier
 • OXA och IEDer
 • Pågående dödligt våld (terror-attentat)
 • Evakuering med fordon
 • Utrymning av byggnader

Efter avslutad kurs genomför vi även en utvärdering för deltagarna om hur de upplevt kursens innehåll som kan delges kunden på begäran. En utvärdering kan även göras gemensamt med kund.

För bokningar och offert kontakta oss på info@fmjskytte.se