- Välkommen till FMJ Skytte i Stockholm

Sportskytte

För dig som vill börja med skytte

Är du aktiv skytt med egna licenser som vill börja skjuta i någon av klubbarna som hyr tid hos FMJ, eller vill du gå en nybörjarkurs?

För information kontakta Kornet SK

För att kunna gå en nybörjarkurs behöver ni ställa er i kö, gå ett första steg i en introkurs och självklart vara ostraffad.
Utdrag ur belastningsregistret hos Polisen skall överlämnas vid kursstart i ett obrutet kuvert.


För mer information om olika pistolskyttegrenar läs här: Pistolskytteförbundet, Svenska skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet