- Välkommen till FMJ Skytte i Stockholm

Has

Handhavande av Skjutvapen (HAS)

Vapenutbildning enligt föreskrift för bevakningspersonal.

Inriktning:
Riktar sig till väktare, ordningsvakt och skyddsvakter i enlighet med PMFS 2017:10, samt 2017:9

Efter godkänd kurs tilldelas det utbildningsbevis som är krav för att möjliggöra tillståndet att via
auktoriserat bevakningsföretag kunna bära skjutvapen i din tjänst.

  • Ingen tidigare vapenvana krävs.
  • All nödvändig utrustning inklusive skjutvapen ingår i kursavgiften.
  • Kursen hålls i FMJ´s regi av mycket erfarna BYA och Polis certifierade instruktörer.

Innehåll:

  • Innehav och förvaring
  • Juridik
  • Vapenkunskap
  • Vapenhantering
  • Beslutsträning
  • Kunskapsprov

För bokningar och offert kontakta oss på info@fmjskytte.se