BALTOPS 2022

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna.

FAKTA OM ÖVNINGEN

I årets Baltops, Baltic Operations, deltar 16 nationer och Nato. Övningen omfattar bland annat luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer, luftlandsättning och landstigningsoperationer.

Ett 40-tal fartyg, cirka 70 flygplan och totalt omkring 7.000 personer kommer medverka i årets övning.

Sverige deltar med ubåt, två Visbykorvetter, två minröjningsfartyg, fyra stridsflygplan, två helikoptrar och drygt 500 medarbetare från marinstaben, första ubåtsflottiljen, tredje respektive fjärde sjöstridsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Sjöstridsskolan, P18, K3, A8, F17 och Helikopterflottiljen.