Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39 och i år 26 september till 2 oktober.

Hög tid för beredskap
MSB ser ett markant ökat intresse och engagemang för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för frågor om hemberedskap. Det har vi sett i våra undersökningar under pandemin och i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Antalet beställningar och nedladdningar av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade kraftigt under våren 2022.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med energikris och skenande matpriser liksom klimatförändringar och de konsekvenser som det innebär för människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang.
Här är ett deltagande i Krisberedskapsveckan en viktig del för att visa att vi tar vårt ansvar och att vi behöver hjälpas åt. Nu finns anmälningsenkäten öppen!

Läs mer här MSB