Pistolskyttepaket Standard

1195 kr / per person

Ett perfekt startpaket
5 vapen och totalt 25 skott, här får du prova på några av världens mest populära handeldvapen som används både av sportskyttar och yrkesfolk runt om i världen.


Paketet inkluderar Totalt 5 olika vapen

- 18 skott med 3 olika pistoler kaliber 9 mm
- 5 skott pistol kaliber .45 ACP
- 2 skott Revolver .357 Magnum
- All nödvändig utrustning
- Professionell instruktör
- Säkerhetsgenomgång
- Skjuta riktiga vapen
- Försäkring


Hela upplevelsen tar cirka 90 minuter
Vänligen observera att urval av vapen kan variera, dock med likvärdiga vapen.